Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ]

2016-07-27_15

Hoa gia hỉ sự: Thiên hạ vô nhị

Tác giả: Lão Thạch Đầu

Convert: Củ Lạc convert (tangthuvien), jjwxc.net

Editor: Hye Mi, Miho

Thể loại: Cổ đại, Hài, HE

Tình trạng edit: đã hoàn.

(Ngày đào hố: 6/10/2015 , lấp đầy hố ngày 11/8/2016. HMSH ký tên đóng dấu)

Ps/ Vui lòng đọc kĩ Luật của nhà. Phát hiện mọi trường hợp lấy truyện không hỏi, xóa editor (cái này là đau nhòng bạn lắm nha >”<), Bạn sẽ không nói  gì cả đâu (bạn hiền lắm =”=) nhưng sẽ Set pass hoặc drop truyện :v

Lịch ra truyện

Website đã được duyệt việc re-up: Dạ Huyết Cung.

Ngoài danh sách website được duyệt re-up, nếu bạn thấy bản edit này ở trang khác thì đó là trang ăn cắp, xin tẩy chay và truy cập vào trang nguồn chính để ủng hộ editor

MỤC LỤC 

♣ Văn án ♣

♣ Chương 1 ♣    ♣Chương 2♣   ♣ Chương 3♣  ♣Chương 4♣  ♣Chương 5♣

♣ Chương 6♣   ♣Chương 7♣   ♣ Chương 8♣   ♣Chương 9♣    ♣Chương 10♣

♣Chương 11♣   ♣Chương 12♣   ♣Chương 13♣   ♣Chương 14♣  ♣Chương 15♣

      ♣Chương 16♣   ♣Chương 17♣   ♣Chương 18♣   ♣Chương 19♣   ♣Chương 20♣   

♣ Chương 21♣   ♣ Chương 22♣   ♣ Chương 23♣   ♣ Chương 24♣    ♣ Chương 25♣

♣ Chương 26♣    ♣ Chương 27♣   ♣ Chương 28♣    ♣ Chương 29♣    ♣ Chương 30♣

    ♣ Chương 31♣    ♣ Chương 32♣    ♣ Chương 33♣     ♣ Chương 34♣    ♣ Chương 35♣

♣ Chương 36♣    ♣ Chương 37♣    ♣ Chương 38♣    ♣ Chương 39♣    ♣ Chương 40♣

♣ Chương 41♣    ♣ Chương 42♣    ♣ Chương 43♣    ♣ Chương 44♣    ♣ Chương 45♣

  ♣ Chương 46♣      ♣ Chương 47♣      ♣ Chương 48♣      ♣ Chương 49♣      ♣ Chương 50♣

♣ Chương 51♣      ♣ Chương 52♣        ♣ Chương 53♣        ♣ Chương 54♣     ♣ Chương 55♣

♣ Chương 56♣         ♣ Chương 57♣     ♣ Chương 58♣     ♣ Chương 59♣

_Hoàn_

 [Avatar] Hình ảnh động đáng yêu cho blog

Advertisements

6 thoughts on “Hoa gia hỉ sự [ Thiên hạ vô nhị ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s