Thông báo tạm drop truyện

❗ Do ad Mi lại bắt đầu thời kì đóng cửa ôn thi học kì và các chứng chỉ ngoại ngữ, nên tạm thời nhà Hye Mi sẽ cho tạm ngưng các truyện sau đây để giảm tải công việc cho đến khi ad Mi thi xong:

  • Ma vương đệ nhất thiên hạ
  • Thần ma thủ hạ dễ sai bảo

❗ Đối với các PJ hợp tác thì vẫn ra bình thường khi editor cộng tác nộp chương. Ngoài ra, bộ Hợp cửu tất hôn của nhà cũng sẽ không bị tạm ngưng nhờ có lượt view cao hơn các truyện còn lại, nhưng không hứa trước là tuần nào cũng có chương (editor sẽ cố gắng ra đều HCTH, nhưng nếu quá bận thì đành chịu).

✈ Lịch tạm ngưng sẽ bắt đầu áp dụng từ thứ 2, 17/10/2016. Dự kiến ra bình thường lại vào tháng nào đó ad rãnh rỗi

🏡 Nhà Hye Mi sweet home rất tiếc vì đợt tạm ngưng này, sau này khi ad Mi làm việc lại sẽ đền bù sau :)))

Advertisements

6 thoughts on “Thông báo tạm drop truyện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s