Hop cuu tat hon_Chap 38

Chương 38

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

(*) Pi-ét: Tuần sau áp dụng lịch bù 2 chap / tuần đối với các chap có độ dài từ 4k chữ đổ lại nhé. 🙂 

Continue reading

Advertisements