Hop Cuu Tat Hon_Chap 40

Chương 40

f316c73a274aa36d720490c83d82def3xd3

Edit-Beta: Hye Mi
Nguồn: Hye Mi sweet home

(*) Từ chap này đổi xưng hô cho của main nam từ tôi –em sang anh-em nhé ;))) Continue reading

Advertisements