Protected: TYNKB_Chap 69

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

Thông báo ngắn về tình hình hoạt động

Hiện nay do tính chất công việc, 1 ngày ad Mi bận rộn nên chẳng còn lại bao nhiêu thời gian rảnh rỗi để edit, cho nên thời gian sắp tới ad Mi sẽ kéo dài/ chậm post truyện (Cỡ sớm là 2 tuần/ chap). 

Các cmt tương tác để duyệt lấy pass ad Mi sẽ tranh thủ lúc rảnh gửi cho các bạn, thời gian xét duyệt sẽ tiến hành vào mỗi chủ nhật các tuần gì, nói chung sớm muộn cũng sẽ gửi nên các bạn yên tâm chờ và đừng gửi mail hối ad nhé. 

Ps: Khi nào có thể làm việc bình thường ad sẽ xóa thông báo này. Còn bây giờ thì còn thông báo thì tình trên vẫn còn nhé.

Thông báo chỉ có thế thôi. Hẹn sớm gặp lại mọi người